PIASEK PŁUKANY – 45 zł/tona
POSPÓŁKA – 60zł/tona
ŻWIR 8-16mm – 90zł/tona
Żwir 16-32 – 90zł/tona
Żwir(otoczak) 32-60mm – 100zł/tona
Grys Dolomitowy – 100zł/tona
KRUSZYWO(mączka) 0-5mm – 60 zł/tona
KRUSZYWO 4-31mm – 60 zł/tona
KRUSZYWO 4-63mm – 60 zł/tona
Ziemia – 50zł/tona
Kruszywa Kamienie Ogrodowe Ozdobne Dekoracyjne Grysy Otoczaki Ceny oraz informacje telefonicznie
Koszt transportu kruszyw ustalany indywidualnie.

Pellet Sosnowy 6mm worek 15kg – 12zł/ 800zł/tona
Pellet Ignis Premium 6 mm worek 15kg – 14.35zł / 960zł/tona
Pellet Tartak Olczyk 6 mm worek 15kg – 14.70zł / 980 zł/tona
Pellet Barlinek 6 mm worek 15kg – 14.55zł / 970zł/tona

Pellet lava 6 mm worek 15kg – 15.30zł / 1020 zł/tona
Pellet Olimp 6 mm worek 15kg – 16zł / 1070 zł/tona

BRYKIET BUKOWY 10KG – 8.20zł
BRYKIET SOSNOWY 20KG – 15.20zł
Drewno Rozpałkowe Małe – 4zł
Drewno Rozpałkowe Duże – 12zł

UWAGA:
Od 01-01-2019 podstawą do zwolnienia z akcyzy będzie okazanie dowodu tożsamości, podpisanie oświadczenia, że nabywany węgiel kamienny zostanie przeznaczony do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r o podatku akcyzowym(DZ. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.)
Oświadczenie musi zawierać:
Nabywca prowadzący działalność gospodarczą:
nazwę, adres siedziby/miejsca zamieszkania , NIP.
Nabywca nieprowadzący działalności gospodarczej:
Imię i nazwisko , adres zamieszkania , numer dowodu osobistego / paszportu , numer pesel.
CZYTELNY PODPIS IMIENIEM I NAZWISKIEM!
W przypadku braku zgody na weryfikację tożsamości , przy sprzedaży będzie naliczana akcyza!

Węgiel Luzem:
Orzech 25-26 MJ/kg – Popiół 5-10% Cena- 770 / 807,47 zł/tona
Orzech 28-30 MJ/kg -Popiół 6-10% Cena- 740 / 777,47 zł/tona
Eko Groszek 24-26 MJ/kg-Popiół 7-10%
Eko Groszek 26-28 MJ/kg-Popiół 5-8% Cena- 830 / 867,47 zł/tona
Miał 24-26 MJ/kg – Popiół 5-12% Cena- 650 / 687,47 zł/tona
Miał 25-26 MJ/kg – Popiół 8-15% Cena- 670 / 707,47 zł/tona

Węgiel w workach:
Orzech 25-26 MJ/kg – Popiół 5-10% Cena- 880 / 917,47 zł/tona
Orzech 28-30 MJ/kg – Popiół 6-10%

Ekogroszki dostępne w workach Polipropylenowych oraz Foliowych!

Eko Groszek 24-26 MJ/kg- Popiół 7-10% Cena- 840 / 877,47 zł/tona / worek foliowy!
Eko Groszek 26-28 MJ/kg – Popiół 5-8% Cena- 900 / 937,47 zł/tona / worek foliowy!
Eko Groszek 26-28 MJ/kg – Popiół 5-8% Cena – 920 / 957,47 / worek polipropylenowy!
NOWOŚĆ! Eko Groszek 28-30 MJ/kg – Popiół 6-8% Cena- 925 / 962,47 zł/tona (VARMO) Pelet Węglowy Zawsze Suchy / worek papierowy!

Węgiel dostarczany na Palecie , dopłata 10zł/paleta lub paleta na wymianę.

AKCYZA: Stawka podatku akcyzowego wynosi dla wyrobów węglowych: Kwota akcyzy za tonę węgla kamiennego:30,46 zł netto. Kwota akcyzy za tonę węgla brunatnego: 11,00 zł netto. Kwota akcyzy za tonę koksu: 35,20 zł netto. Przewidziano zwolnienia od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza m.in. przez: Gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki pomocy społecznej, do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej , m.in. w procesach rolniczych , ogrodniczych, w hodowli ryb oraz leśnictwie.

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Kruszywa z transportem wywrotkami od 1tony do 25 ton.
Piasek , Pospółka , Żwir , Tłuczeń, Kamień, Podsypka pod Kostkę, Kostka Granitowa.

TRANSPORT WĘGLA GRATIS*
*Oferta ważna do 20KM i przy zakupie minimum jednej tony węgla.
Przy Zakupie Minimum 4 ton Węgla , Transport GRATIS do 30KM!!!
Pozostałe opcje transportu ustalamy indywidualnie.