CENNIK KRUSZYWA:Kruszywa budowlane , drogowe:

PIASEK PŁUKANY – 50 zł/tona

POSPÓŁKA – 70zł/tona

ŻWIR 8-16mm – 100zł/tona

Żwir 16-32 – 100zł/tona

KRUSZYWO(mączka,podsypka) 0-4mm – 70 zł/tona

KRUSZYWO 4-31mm – 70 zł/tona

KRUSZYWO 4-63mm – 70 zł/tona

Ziemia – 60zł/tona

Kruszywa ogrodowe, ozdobne, dekoracyjne:

GRANITO Grys czarno-biały 8-16 mm / 16-22 mm
-20 kg – 13zł
-Big-Bag 1000kg – 460 zł

BLANCO Grys biało-kremowy
10-16 mm
-20 kg – 14 zł
-Big-Bag 1000kg – 560 zł

CORTEZA Kora kamienna
16-32 mm
-16 kg – 14 zł
-Big-Bag 1000kg – 520 zł

VERDE Grys zielony
11-16 mm
-20 kg – 13 zł
-Big-Bag 1000kg – 500 zł

BLANCUZCO Grys szaro-biały
8-16 mm
-20 kg – 11 zł
-Big-Bag 1000kg – 390 zł

CREMONO Grys kremowo-pastelowy
8-16 mm
-20 kg – 13 zł
-Big-Bag 1000kg – 490 zł

NEGRO Grys czarny
8-16 mm
-20 kg – 12 zł
-Big-Bag 1000kg – 430 zł

ROSA GRANITO Grys czerwono-różowy
8-16 mm
-Big-Bag 1000kg – 490 zł

PERLA Grys biały
16-22 mm
-20 kg – 26 zł

NIEVE Otoczak śnieżnobiały
15-25 mm / 25-40 mm / 40-80mm
-20 kg – 30 zł

CENNIK TRANSPORTU KRUSZYW
OD 1 TONY DO 5 TON

-do 2 km – 30zł
-od 2 km do 5 km – 50zł
-od 5 km do 10 km – 60zł
-od 10 km do 15 km – 80zł
-od 15 km do 20 km – 100zł

Pozostałe opcje wycena indywidualna.

CENNIK OPAŁ:

CENNIK: BEZ AKCYZY / Z AKCYZĄ

Węgiel Luzem:

Orzech 25-26 MJ/kg – Popiół 5-10% Cena- 730 / 767,47 zł/tona

Orzech 28-30 MJ/kg -Popiół 6-10% Cena- 690 / 727,47 zł/tona

Groszek 28-30 MJ/kg – Popiół 6-10 % Cena- 660 / 697,47 zł/tona

Eko Groszek 24-26 MJ/kg-Popiół 7-10% Cena- 700 / 737,47 zł/tona

Eko Groszek 26-28 MJ/kg-Popiół 5-8% Cena- 760 / 797,47 zł/tona

EkoMiał 24-26 MJ/kg – Popiół 6-12% Cena- 660 / 697,47 zł/tona

Miał 25-26 MJ/kg – Popiół 8-15% Cena- 640 / 677,47 zł/tona

Węgiel w workach:

Orzech 25-26 MJ/kg – Popiół 5-10% Cena- 880 / 917,47 zł/tona

Ekogroszki dostępne w workach Polipropylenowych oraz Foliowych!

Eko Groszek 24-26 MJ/kg- Popiół 7-10% Cena- 780 / 817,47 zł/tona / worek foliowy!

Eko Groszek 24-26 MJ/kg- Popiół 7-10% Cena- 800 / 837,47 zł/tona / worek polipropylenowy!

Eko Groszek 26-28 MJ/kg – Popiół 5-8% Cena- 840 / 877,47 zł/tona / worek foliowy!

Eko Groszek 26-28 MJ/kg – Popiół 5-8% Cena – 860 / 897,47 / worek polipropylenowy!

Ekogroszek VARMO 28-30 MJ/kg – Popiół 6-8% Cena- 950 / 987,47 zł/tona Pelet Węglowy / worek papierowy!

Węgiel dostarczany na Palecie , dopłata 10zł/paleta lub paleta na wymianę.

Rozpałka – 5 zł/szt

Pellet:

Pellet Sosnowy 6 mm worek 15kg – 12.70 zł / 850zł/tona

Pellet Tartak Olczyk 6 mm worek 15kg – 13.50zł / 900 zł/tona

Pellet lava 6 mm worek 15kg – 15.25zł / 1020 zł/tona

Pellet Olimp 6 mm worek 15kg – 15.85zł / 1060 zł/tona

Brykiet:

BRYKIET DĄB/BUK/SOSNA- 12 zł

BRYKIET BUKOWY 10KG – 7.90zł

BRYKIET SOSNOWY 20KG – 15zł

UWAGA:
Od 01-01-2019 podstawą do zwolnienia z akcyzy będzie okazanie dowodu tożsamości, podpisanie oświadczenia, że nabywany węgiel kamienny zostanie przeznaczony do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r o podatku akcyzowym(DZ. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.)
Oświadczenie musi zawierać:
Nabywca prowadzący działalność gospodarczą:
nazwę, adres siedziby/miejsca zamieszkania , NIP.
Nabywca nieprowadzący działalności gospodarczej:
Imię i nazwisko , adres zamieszkania , numer dowodu osobistego / paszportu , numer pesel.
CZYTELNY PODPIS IMIENIEM I NAZWISKIEM!
W przypadku braku zgody na weryfikację tożsamości , przy sprzedaży będzie naliczana akcyza!

AKCYZA:
Stawka podatku akcyzowego wynosi dla wyrobów węglowych: Kwota akcyzy za tonę węgla kamiennego:30,46 zł netto. Kwota akcyzy za tonę węgla brunatnego: 11,00 zł netto. Kwota akcyzy za tonę koksu: 35,20 zł netto. Przewidziano zwolnienia od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza m.in. przez: Gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki pomocy społecznej, do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej , m.in. w procesach rolniczych , ogrodniczych, w hodowli ryb oraz leśnictwie.

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

TRANSPORT WĘGLA GRATIS*

*Oferta ważna do 20KM i przy zakupie minimum jednej tony węgla.
Przy Zakupie Minimum 4 ton Węgla , Transport GRATIS do 30KM!!!

Cennik Transportu OPAŁU do 1 TONY:

-do 2 km – 30zł
-od 2 km do 5 km – 50zł
-od 5 km do 10 km – 60zł
-od 10 km do 15 km – 80zł
-od 15 km do 20 km – 100zł

Pozostałe opcje transportu ustalamy indywidualnie.