OZE

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii - przykłady i różnice

Autor Irena Marciniak
Irena Marciniak15.09.20236 min.
 Odnawialne i nieodnawialne źródła energii - przykłady i różnice

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu globalnego zapotrzebowania na energię. W erze rosnącej świadomości ekologicznej coraz większą wagę przykłada się do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, które są przyjazne dla środowiska.

Jakie są przykłady odnawialnych źródeł energii?

Do głównych odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

 • Energię słoneczną - pozyskiwaną z promieniowania słonecznego przy użyciu paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych
 • Energię wiatru - pozyskiwaną w farmach wiatrowych za pomocą turbin wiatrowych
 • Energię wodną - pozyskiwaną w elektrowniach wodnych wykorzystujących spad wód
 • Energię geotermalną - pozyskiwaną z wnętrza ziemi w postaci ciepła
 • Energię z biomasy - pozyskiwaną ze spalania lub zgazowania substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Te źródła energii uzupełniają się i pozwalają zaspokoić zapotrzebowanie na prąd i ciepło w sposób zrównoważony.

Dlaczego odnawialne źródła energii są ważne dla środowiska?

Odnawialne źródła energii są przyjazne dla środowiska, ponieważ:

 • Nie emitują szkodliwych gazów cieplarnianych, przez co nie przyczyniają się do zmian klimatu
 • Nie zanieczyszczają powietrza toksycznymi substancjami, jak ma to miejsce w przypadku spalania paliw kopalnych
 • Nie generują odpadów radioaktywnych
 • Pozwalają ograniczyć zużycie paliw kopalnych, których zasoby są ograniczone

Dlatego zwiększanie udziału OZE w bilansie energetycznym jest kluczowe dla ochrony środowiska i klimatu naszej planety.

Jak działają elektrownie wodne - przykład OZE?

Elektrownie wodne wykorzystują energię kinetyczną i potencjalną wody do wytwarzania energii elektrycznej. Najczęściej buduje się je na rzekach.

Działanie elektrowni wodnej polega na tym, że woda spadająca z wysokości porusza łopatki turbiny wodnej, wprawiając w ruch wał, który jest połączony z generatorem prądu. Im większy jest spad wody, tym więcej energii kinetycznej można zamienić w energię elektryczną.

Elektrownie wodne nie emitują gazów cieplarnianych, jednak ich budowa wiąże się z ingerencją w środowisko naturalne rzeki i ekosystem. Mimo to pozostają jednym z najbardziej ekologicznych źródeł energii odnawialnej.

Główne zalety i wady odnawialnych źródeł energii

 Odnawialne i nieodnawialne źródła energii - przykłady i różnice

Zalety OZE:

 • Niski ślad węglowy i brak emisji gazów cieplarnianych
 • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza
 • Ograniczenie zużycia paliw kopalnych
 • Zasoby odnawialne, dostępne lokalnie
 • Niezależność energetyczna

Wady OZE:

 • Wysokie koszty inwestycyjne
 • Zależność od warunków pogodowych
 • Mała gęstość energii
 • Okresowa dostępność zasobów
 • Konieczność magazynowania energii

Czym są nieodnawialne źródła energii i jakie to paliwa?

Nieodnawialne źródła energii bazują na paliwach kopalnych, których zasoby są ograniczone i ulegają wyczerpaniu. Do nieodnawialnych źródeł energii zaliczamy:

 • Węgiel - kamienny i brunatny, spalany w elektrowniach oraz ciepłowniach
 • Ropę naftową - wykorzystywaną do produkcji benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego
 • Gaz ziemny - zarówno konwencjonalny, jak i łupkowy, stosowany w energetyce, przemyśle i gospodarstwach
 • Energię jądrową - pozyskiwaną w elektrowniach atomowych z rozszczepienia izotopów uranu

Dlaczego nieodnawialne źródła energii są szkodliwe?

Nieodnawialne paliwa kopalne są szkodliwe dla środowiska, ponieważ:

 • Przyczyniają się do emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za globalne ocieplenie
 • Powodują smog i zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi
 • Prowadzą do zakwaszenia oceanów i jezior
 • Zwiększają ryzyko katastrof naturalnych związanych ze zmianami klimatu
 • Grożą wyczerpaniem nieodnawialnych zasobów paliw

Ograniczenie zużycia paliw kopalnych jest konieczne dla zapobieżenia katastrofie klimatycznej.

Jakie są największe elektrownie na paliwa kopalne w Polsce?

Do największych elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym w Polsce należą:

 • Elektrownia Bełchatów - największa w Europie, opalana węglem brunatnym
 • Elektrownia Kozienice - opalana węglem kamiennym
 • Elektrownia Opole - nowoczesny blok węglowy zasilany węglem kamiennym
 • Elektrownia Turów - zasilana węglem brunatnym z pobliskiej kopalni odkrywkowej

Elektrownie te odpowiadają za znaczną część krajowej produkcji energii, ale jednocześnie przyczyniają się do dużej emisji CO2.

Porównanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w tabeli

Kryterium Odnawialne źródła energii Nieodnawialne źródła energii
Wpływ na środowisko Przyjazne dla środowiska Szkodliwe dla środowiska
Dostępność zasobów Odnawialne zasoby Zasoby ograniczone
Emisja gazów cieplarnianych Brak emisji Znaczna emisja CO2 i innych gazów
Zanieczyszczenie powietrza Brak zanieczyszczeń Zanieczyszczenie pyłami i SO2

Tabele jasno pokazuje, że odnawialne źródła energii są zdecydowanie bardziej ekologiczną alternatywą dla paliw kopalnych. Ich szersze wykorzystanie jest kluczowe dla ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

Podsumowanie

Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatru czy wody, są kluczem do zrównoważonej przyszłości energetycznej. Choć charakteryzują się pewnymi wadami, to ich zalety zdecydowanie przeważają - przede wszystkim brak emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Z kolei wykorzystanie nieodnawialnych surowców, takich jak węgiel czy ropa naftowa, prowadzi do degradacji środowiska i destabilizacji klimatu. Odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii jest konieczne, by zapewnić zrównoważoną przyszłość naszej planecie.

Najczęstsze pytania

Główne korzyści to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz uniezależnienie się od importu paliw kopalnych. OZE pozwalają również zapewnić dostęp do energii na obszarach zdecentralizowanych.

Największy potencjał mają fotowoltaika, farmy wiatrowe na morzu oraz - w dłuższej perspektywie - energetyka wodorowa odnawialnego pochodzenia.

W Polsce udział odnawialnych źródeł energii systematycznie rośnie, jednak wciąż jesteśmy w tyle za innymi krajami UE. Konieczne są zdecydowane działania, by ten udział zwiększać.

Najgorsze są węgiel, zwłaszcza brunatny, oraz ropa naftowa. Ich spalanie uwalnia ogromne ilości CO2, a także emituje toksyczne związki siarki czy pyły.

Eksperci wskazują, że węgiel powinien zostać wyeliminowany z miksu energetycznego najpóźniej do 2040 r., aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. To bardzo ambitny plan.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile kosztuje fotowoltaika w 2023? Sprawdź ceny paneli słonecznych i montażu instalacji PV
 2. Tajemnica schodów: nowoczesne rozwiązanie zamiast zwykłych schodów
 3. Największe błędy podczas malowania ścian i sufitów. Jak ich uniknąć? porady specjalisty od farb
 4. Taryfa G11 - Aktualna Cena 1 kWh i Grupa Taryfowa G11 w TAURONie
 5. Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych na gruncie - wyższa wydajność i niższe koszty
Autor Irena Marciniak
Irena Marciniak

Jestem entuzjastą OZE, budownictwa i wykończeń. Na blogu staram się przekazywać wiedzę i inspirować innych do ekologicznego podejścia do budownictwa i remontów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły